Warunki gwarancji

Jeśli zegarek ORIENT objęty niniejszą gwarancją ulegnie zepsuciu w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania w wyniku jakichkolwiek wad materiałowych lub wykonawczych, zostanie naprawiony i/lub wyregulowany bez żadnych dodatkowych opłat, o ile nie minął jeszcze rok od pierwotnej daty zakupu. Jeśli zegarek zepsuł się lub wystąpił inny problem, należy zanieść go wraz z kartą gwarancyjną do miejsca, w którym został zakupiony, lub do autoryzowanego punktu należącego do sieci serwisowej firmy ORIENT.

1.  Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Uszkodzenie jest efektem niewłaściwego użytkowania lub niedbalstwa.
  • Uszkodzenie zostało spowodowane przez pożar, trzęsienie ziemi lub inną klęskę żywiołową.
  • Uszkodzenie jest efektem niewłaściwej naprawy lub modyfikacji.
  • Wraz z zegarkiem wymagającym naprawy nie przekazano karty gwarancyjnej lub podane w niej informacje są nieprawidłowe lub nieważne.

2.  Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkiełka, bransolety/paska i baterii.

3.  W trakcie naprawy koperta, płytka tarczy, wskazówki, szkiełko oraz bransoleta/pasek mogą zostać wymienione na równorzędne zamienniki.  

4.  Należy pamiętać, że w przypadku braku lub niekompletności informacji o autoryzowanym dystrybutorze i/lub miejscu zakupu klient może zostać obciążony kosztami naprawy, nawet jeśli produkt przekazano do naprawy jeszcze w okresie obowiązywania gwarancji i jeśli w normalnej sytuacji byłby tą gwarancją objęty.

 

Śledz nas na Instagramie

Colors on the website may not be the exact color as the actual product. The specifications will be modified without notice for technical improvements.
The code on the dial or the caseback may differ from the actual product. Please note that some items on the website have limited availability.