Warunki gwarancji

Jeśli zegarek ORIENT objęty niniejszą gwarancją ulegnie zepsuciu w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania w wyniku jakichkolwiek wad materiałowych lub wykonawczych, zostanie naprawiony i/lub wyregulowany bez żadnych dodatkowych opłat, o ile nie minął jeszcze rok od pierwotnej daty zakupu. Jeśli zegarek zepsuł się lub wystąpił inny problem, należy zanieść go wraz z kartą gwarancyjną do miejsca, w którym został zakupiony, lub do autoryzowanego punktu należącego do sieci serwisowej firmy ORIENT.

1.  Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Uszkodzenie jest efektem niewłaściwego użytkowania lub niedbalstwa.
  • Uszkodzenie zostało spowodowane przez pożar, trzęsienie ziemi lub inną klęskę żywiołową.
  • Uszkodzenie jest efektem niewłaściwej naprawy lub modyfikacji.
  • Wraz z zegarkiem wymagającym naprawy nie przekazano karty gwarancyjnej lub podane w niej informacje są nieprawidłowe lub nieważne.

2.  Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkiełka, bransolety/paska i baterii.

3.  W trakcie naprawy koperta, płytka tarczy, wskazówki, szkiełko oraz bransoleta/pasek mogą zostać wymienione na równorzędne zamienniki.  

4.  Należy pamiętać, że w przypadku braku lub niekompletności informacji o autoryzowanym dystrybutorze i/lub miejscu zakupu klient może zostać obciążony kosztami naprawy, nawet jeśli produkt przekazano do naprawy jeszcze w okresie obowiązywania gwarancji i jeśli w normalnej sytuacji byłby tą gwarancją objęty.