WARUNKI I POSTANOWIENIA

Informacje dotyczące użytkowania

Niniejsza Witryna jest administrowana i aktualizowana przez firmę Seiko Epson Corporation. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny podlega opisanym poniżej warunkom. Przed przejściem dalej należy uważnie przeczytać i zapamiętać poniższe warunki. Sformułowanie „niniejsza Witryna” odnosi się do wszystkich katalogów i stron znajdujących się w następujących domenach:
http://orient-watch.com

Regulamin

Niniejsza Witryna, a także prawa do zamieszczonych w niej materiałów i do korzystania z nich, podlegają ochronie zgodnie z prawem japońskim.

Informacje o prawach autorskich

Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w niniejszej Witrynie należą do firmy Seiko Epson Corporation lub do innych podmiotów zewnętrznych. Żadnych materiałów zamieszczonych w niniejszej Witrynie nie wolno kopiować, modyfikować, dystrybuować, publikować, pobierać, przesyłać, publikować ani przekazywać, w całości ani w części, w żadnej formie i w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation lub właściciela praw autorskich.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, usługowe i logo używane i wyświetlane w niniejszej Witrynie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation lub podmiotów zewnętrznych.

Nazwy „Seiko Epson Corporation” i logo EPSON nie wolno używać w żaden sposób, w tym między innymi w reklamach związanych z dystrybucją materiałów w niniejszej Witrynie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Firma Seiko Epson Corporation nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do dokładności lub kompletności jakichkolwiek treści, materiałów lub informacji zamieszczonych w niniejszej Witrynie, w tym oprogramowania, dokumentów i najczęściej zadawanych pytań (FAQ). W żadnym wypadku firma Seiko Epson Corporation nie przejmie jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w informacjach zamieszczonych w niniejszej Witrynie. Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty poniesione przez Użytkownika w wyniku skorzystania z informacji lub materiałów zamieszczonych w niniejszej Witrynie. Wszelkie materiały i informacje zamieszczone w niniejszej Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przesyłanie lub publikowanie materiałów

Żadne treści (materiały, informacje lub pomysły) przesyłane przez Użytkownika do niniejszej Witryny lub w niej publikowane nie są traktowane jako poufne lub zastrzeżone. Wszelkie treści przesyłane lub publikowane przez Użytkownika mogą być dystrybuowane lub używane do dowolnych celów, w tym między innymi do rozwoju, wytwarzania i marketingu produktów.

Surowo zabronione jest publikowanie w niniejszej Witrynie oraz wysyłanie do/z niniejszej Witryny jakichkolwiek materiałów, które są niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, wulgarne, niesmaczne, szkodliwe, pornograficzne, prowokacyjne lub bluźniercze, zawierają pogróżki lub mogą w inny sposób spowodować powstanie na mocy prawa odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Użytkownik nie może składać nieuczciwych ani wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących swoich powiązań z firmą Seiko Epson Corporation. Użytkownik nie może udzielać błędnych informacji na temat produktów lub usług firmy Seiko Epson Corporation.

Zmiana regulaminu

Firma Seiko Epson Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień dotyczących korzystania z niniejszej Witryny bez uprzedniego powiadomienia, poprzez aktualizację treści niniejszej Witryny. Użytkownik powinien co jakiś czas odwiedzać tę stronę, aby sprawdzić najnowsze postanowienia dotyczące korzystania z niniejszej Witryny.

Zasady dotyczące plików cookie

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Plik cookie to niewielki plik złożony z liter i cyfr, który za zgodą Użytkownika umieszczamy w jego komputerze. Takie pliki cookie pozwalają nam odróżnić Użytkownika od innych użytkowników naszej witryny internetowej. Pomagają nam zapewnić Użytkownikowi najlepszą możliwą obsługę, gdy przegląda naszą witrynę internetową, a ponadto pozwalają nam wprowadzać ulepszenia. Pliki cookie zwiększają komfort przeglądania Internetu przez Użytkownika poprzez:

• Zapamiętywanie ustawień, dzięki czemu Użytkownik nie musi ich wprowadzać ponownie, gdy odwiedzą kolejną stronę.
• Zapamiętywanie informacji podanych przez Użytkownika (np. jego kodu pocztowego), dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać ponownie.
• Analizowanie sposobu wykorzystywania witryny internetowej przez Użytkownika, aby usprawnić sposób jego obsługi i zapewnić, że łatwo znajdzie w niej to, czego szuka i że znalezione informacje zaspokoją jego potrzeby.
• Monitorowanie skuteczności naszych reklam.;

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej udostępnionej przez firmę Google, Inc. w celu gromadzenia/analizy historii użytkowników korzystających z witryn internetowych, w tym także Użytkownika. Google Analytics wykorzystuje nasze własne pliki cookie do ewidencjonowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z witryny internetowej.
Polityka ochrony prywatności w narzędziu Google Analytics jest taka sama jak polityka firmy Google, Inc. w tym zakresie.  

Jak zarządzać plikami cookie  

Jeśli Użytkownik nadal przegląda niniejszą Witrynę, wyraża zgodę na korzystanie z naszych plików cookie. Alternatywnie Użytkownik może zarządzać plikami cookie pochodzącymi z niniejszej Witryny, które chce zaakceptować — możliwości te opisano poniżej.  

Ustawienia przeglądarki 

Większość przeglądarek można ustawić tak, aby komputer nie akceptował plików cookie, choć może to oznaczać, że niektóre z funkcji niniejszej Witryny (i innych witryn) nie będą działać właściwie i może to ograniczyć sposób korzystania przez Użytkownika z Witryny.  

Ustawienia te można zazwyczaj znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki Użytkownika. W zrozumieniu znaczenia tych ustawień mogą pomóc zamieszczone poniżej łącza. Więcej informacji na ten temat Użytkownik znajdzie w swojej przeglądarce w opcji „Pomoc”.

·         Ustawienia dotyczące plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

·         Ustawienia dotyczące plików cookie w przeglądarce Firefox

·         Ustawienia dotyczące plików cookie w przeglądarce Chrome

Inne przydatne łącza

·         Przewodnik firmy Microsoft po plikach cookie

·         Wszystko o plikach cookie

Łącza do niniejszej Witryny

Jeśli Użytkownik chce zdefiniować łącze do witryny internetowej firmy Seiko Epson Corporation, powinien zapoznać się z postanowieniami punktu „Informacje dotyczące łączy do niniejszej Witryny” i przestrzegać ich. Dla wygody Użytkownika niniejsza Witryna zawiera łącza do witryn internetowych firmy Seiko Epson Corporation w innych krajach, a także do innych niepowiązanych witryn internetowych. Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje opublikowane w dowolnej witrynie internetowej, którą Użytkownik odwiedził, klikając łącze zamieszczone w niniejszej Witrynie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki odwiedzania innych witryn internetowych, do których prowadzą łącza zamieszczone w witrynach internetowych firmy Seiko Epson Corporation.

Informacje dotyczące łączy do niniejszej Witryny

Użytkownik może utworzyć łącza do obiektów opublikowanych w niniejszej Witrynie, ale nie może tych obiektów skopiować. Użytkownik nie może umieszczać środowiska przeglądarki ani ramki wokół obiektów opublikowanych w niniejszej Witrynie. W żadnych okolicznościach firma Seiko Epson Corporation nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia problemów z łączami związanych z przeniesieniem, usunięciem lub inną modyfikacją strony katalogu. Firma Seiko Epson Corporation nie będzie publikować żadnych powiadomień dotyczących usunięcia lub zmodyfikowania katalogów bądź wprowadzenia w nich innych zmian.
Obecność łącza nie oznacza rekomendowania strony ani żadnego z opisywanych na niej produktów przez firmę Seiko Epson Corporation.